Ana Sayfa İzmir, Türkiye 12 Eylül 2019 3193 Görüntüleme

Üniversite-sanayi işbirliğinde tek durak merkez: EÜ EBİLTEM-TTO

Türkiye’nin en büyük ve en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi sadece eğitim ve araştırmaları ile değil, aynı zamanda araştırma sonuçlarının topluma aktarılması konusunda da önemli faaliyetler yürütüyor. Ege Üniversitesi’nde Ar-Ge ve Sanayi ilişkileri, Türkiye için tamamen özgün bir yapısı olan ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(EBİLTEM-TTO) üzerinden yapılıyor.

Göreve geldiği günden itibaren “Üniversite- Sanayi” ilişkilerinin geliştirilmesi için yoğun mesai harcayan ve Türkiye’de ilk olan “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeler” örnek modelinin geliştirilmesine öncülük eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EBİLTEM) iş dünyasına yeni rotalar oluşturması için her türlü imkânı sunuyor.

Üniversite-Sanayi işbirliğinde EBİLTEM’in rolünün büyük olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “EBİLTEM-TTO, üniversite – sanayi ara yüz kuruluşu kimliği ile inovasyon, uluslararasılaşma, Ar-Ge, teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji lisanslama, ulusal ve AB fonları gibi, sektörün ve akademisyenlerin gereksinim duyabilecekleri konularda tek durak merkez olarak çalışıyor.

Üniversite – sanayi işbirliğinin arttırılması yönünde yeni çalışmaları da Ege Üniversitesi adına hayata geçiren EÜ EBİLTEM-TTO sanayi temsilcileri için üniversite sanayi rotaları oluşturmaya başladı. Oluşturulacak olan bu rotalarla sektörel bağlamda Ege Üniversitesi bünyesinde işbirliği yapılabilecek birimlere sanayi temsilcilerinin hızlı erişimleri sağlanabileceği gibi, bu birimleri yakından tanımalarına fırsat sağlanması hedefleniyor” diye konuştu.

EBİLTEM Müdür Vekili Prof. Dr. Oğuz Bayraktar ise “Ege Üniversitesi’nin araştırma potansiyelinin güçlü yönleriyle bilime ve topluma gerekli, sürdürülebilir katkı sağlamak en büyük hedeflerinden birini oluşturuyor. 2013 yılında TÜBİTAK tarafından 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı tarafından desteklenen ilk 10 yapıdan biri olan EÜ EBİLTEM-TTO, sadece Ege Üniversitesi’ne değil tüm Ege Bölgesine verdiği hizmetleri geliştirerek ve genişleterek sürdürüyor” dedi.

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Model Bir Yapı Ortaya koyduğu projeler, desteklediği işbirlikleri ve sanayi kuruluşlarıyla yakın etkileşimi sayesinde üniversite-sanayi işbirliğinde model bir yapı olan EÜ EBİLTEM-TTO’nun, başarısını artırarak devam ettiğini söylen Prof. Dr. Bayraktar, “EÜ EBİLTEM-TTO ileriye dönük olarak, bölgesel kalkınmaya doğrudan destek sağlamak amacıyla ülkemizin öncelikli alanlarında faaliyet gösteren bölgemizdeki belirli sektörleri kapsayan sektör vadisi projesi ile üniversitemizde ve sanayimizde var olan altyapı ve bilgi birikimini ekonomiye kazandırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı, bu sayede belirlenen sektörün milli ve yerli bir üretimle önce ülke pazarında sonra dünya pazarında yer almasında aktif olarak rol almayı hedefliyor.

Ayrıca Ege Üniversitesi bünyesinde oluşturulan araştırma gruplarının oluşturulmasına katkı sağlayan EÜ EBİLTEM-TTO, sanayi kuruluşlarının ihtiyaç ve sorunlarına hızlı ve etkin çözüm bulması hedefleri arasında. Tüm bunların yanı sıra Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesi tarafından başlatılan sanayinin araştırmacılarla işbirliği halinde geliştireceği projelere destek sağlayacak olan Ege Üniversitesi, EÜ EBİLTEM-TTO aracılığıyla sanayiyi üniversiteye yatırım yapmaya ve güçlü işbirlikleri geliştirmeye davet ediyor” diye konuştu.

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil