Ana Sayfa Eğitim 19 Eylül 2019 155 Görüntüleme

KUDAKA Mesleki Eğitim Öğretmen Profili Araştırması Yayımlandı

Meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesi ulusal kalkınma planları başta olmak üzere ülkemizde kalkınmaya yönelik hazırlanan plan ve programlarda çok önemli bir yer tutmaktadır. 11. Kalkınma Planı’nda Rekabetçi Üretim ve Verimlilik başlığı altında “İmalat sanayiinde yaşanan dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin işgücüne kazandırılması, mesleki eğitimin ve yüksek öğretimin iş dünyası ile entegre edilmesi” amacına vurgu yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu’nda da meslekî ve teknik eğitim önemle üzerinde durulan başlıklar arasında yer almıştır. Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonu görevini yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye genelinde Kalkınma Ajansları için 2019 yılı teması olarak Mesleki ve Teknik Eğitim konusunu belirlemiştir. Bu tema çerçevesinde Ajansımız tarafından çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Meslekî ve Teknik Eğitim faaliyetlerinin niteliğini etkileyen en önemli unsurlardan biri bu kapsamda görev yapan öğretmenlerdir. Bu doğrultuda, KUDAKA tarafından meslekî ve teknik eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkinliğini arttırmak, bölgede bu alanda çalışan paydaşlara veri oluşturmak, meslekî ve teknik eğitim alanında verilecek kararların etkinliğine katkı sağlamak amacıyla TRA1 Meslekî ve Teknik Eğitim Öğretmen Profili Araştırması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde meslekî eğitim veren okullarda görev yapan meslek öğretmenlerinin mevcut durumunu belirlemek ve öğretmen niteliklerine ilişkin gelişim alanlarını ortaya koymak amacıyla bir anket gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışmasına Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden çoğunluğunu meslek derslerine girenlerin oluşturduğu toplam 392 öğretmen katılım sağlamıştır. Çalışmada meslek öğretmenlerine meslekî ve teknik eğitim kapsamında almış oldukları eğitimlere, yaptıkları çalışmalara ve eğitim ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeleri sorulmuştur. Yapılan anketlerin sonuçları analiz edilerek meslekî ve teknik eğitimle ilgili paydaşlara ve karar vericilere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil