Ana Sayfa Türkiye 31 Ekim 2019 205 Görüntüleme

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun “Kutadgu Bilig ve Türkoloji” Konulu Konferansıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesindeyd

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, “Kutadgu Bilig ve Türkoloji” konulu konferansıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesinin konuğu oldu. Türkiye’nin en yetkin Türkologları arasında kabul edilen Ercilasun, MCBÜ’de daha önce de Dîvânü Lugâti’t-Türk ve Göktürk Yazıtları ile ilgili konferanslar vermişti

Unesco 2019 Kutadgu Bilig Yılı nedeniyle MCBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özunan, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Abalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe İlker, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencimiz katıldı. Ercilasun konuşmasına 19.yüzyılda dünyada ve Türkiye’de Türkoloji için en önemli keşifleri anlatarak başladı. Göktürk Yazıtlarının bulunuşu ve yazıtların dilinin Türkçe olduğunun bilginlerce kabul edilişi; Türklerin İslam Medeniyeti çerçevesinde meydana getirdikleri Dîvânü Lugâti’t-Türk ve Kutadgu Bilig’in bulunuşu ve bilim alemine duyurulması hususlarını tarih-coğrafya-devlet yönetimi bağlantılarıyla harmanlayarak çok sarih biçimde ortaya koydu. Kutadgu Bilig’in Uygur harfli ve Arap harfli nüshaları hakkında bilgi veren Ercilasun; Türkçe’nin ölümsüz eseri Kutadgu Bilig üzerinde bütün hayatını ve emeğini vermiş olan Reşid Rahmeti Arat’ın bu eserle ilgili çalışmalara nasıl başladığını, Almanya’da hocası Willi Bang ve sınıf arkadaşı Ann Maria von Gabain ile olan ilişkilerinden Arat’ın İstanbul Darülfünununda (Üniversitesinde) hoca olarak çalışmasına kadar pek çok ayrıntılı bilgiyi öğrencilerimize aktardı. Arat’ın Kutadgu Bilig metnini önce “Metin” sonra “Çeviri” biçiminde iki cilt halinde mükemmel sayılabilecek bir nüsha karşılaştırma ve dönemin özelliklerine göre inşa etme yöntemiyle hazırladığını, dizin içinse ömrünün yetmediğini ve öğrencileri K. Eraslan, O. F. Sertkaya ve N. Yüce tarafından vefatından sonra “İndeks” adıyla yayımlandığını belirtti. Öğrencilerin ve diğer dinleyicilerin sorularını da cevaplandıran Ercilasun, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz tarafından öğrencilere hediye edilen kitaplarını imzaladı.

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil