Ana Sayfa Gündem 29 Kasım 2019 3180 Görüntüleme

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, külliyenin ülkeye, kente ve üniversiteye hayırlı olmasını diledi. Ülkenin en köklü yükseköğretim kurumlarından Marmara Üniversitesinin yeni külliyesiyle çok daha güçlü hale geleceğine inandığını belirten Erdoğan, kökleri 1983’e kadar giden üniversitenin halen 5 ayrı dilde eğitim öğretim faaliyetleriyle dünya çapında marka olma yolunda ilerlediğini söyledi.

İnşa edilecek külliyenin üniversiteyi hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağını dile getiren Erdoğan, “İnşallah bu üniversitemiz yanında ilkokul, ortaokul, lisesiyle birlikte çok daha anlamlı hale gelecektir. Bunu özellikle de tercih ettik, zira bu çevrede üniversitemiz için bir mütemmim cüz diyebileceğimiz ilkokul, orta, lise bu yok. Ama şimdi üniversitemizle birlikte ilkokul, ortaokul ve lisenin de burada da olması buraya çok büyük bir anlam, çok büyük bir güç katacaktır. Konumu ve mimarisiyle tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize yakışır bu eserin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen ve geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Erdoğan, tüm üniversitelerin yaptıkları işin ruhuna ve gereklerine uygun mekanlarda faaliyet yürütmeleri gerektiğini aktararak, söz konusu külliyenin yapılacağı alanda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişinin bulunduğuna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi ise farklı bir mekana taşınıp buranın tamamıyla Marmara Üniversitesi ki ismiyle müsemma olacak, Marmara’ya, Marmara Denizi’ne hakim bir noktada olması gerçekten buraya çok çok farklı bir güç katacaktır.” ifadesini kullandı.

“ÜNİVERSİTELERE KÜLLİYELER KAZANDIRMA GAYRETİ İÇİNDE OLDUK”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri İstanbul’da yetersiz şartlarda faaliyet yürüten üniversitelere, verdikleri hizmetle mütenasip külliyeler kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım dönemimde de aynı anlayışla ülkemizdeki tüm üniversitelerimize bu desteği verdik. Ülkemizdeki üniversite sayısını 76’dan 207’ye çıkartırken, sadece skor amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden en yenisine kadar tüm üniversitelerimizin yükseköğretimden beklediğimiz işlevleri yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, altyapıya sahip olması için de çalıştık. Elbette eğitim öğretime yapılan yatırımların neticesini almak zaman ister ama şimdiden ülkemizin bu alanda katettiği mesafeyi görmeye başladık. Biz ülkeyi yönetenler olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirdik. Şimdi sıra üniversitelerimizi yöneten rektörlerimizde, dekanlarımızda, hocalarımızdadır.”

“ASIL GÖREV, ASIL SORUMLULUK, ASIL İŞ, HOCALARIMIZA DÜŞÜYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki üniversitelerin dünya çapında birer yükseköğrenim kurumu haline gelmesinin hocaların akademik çalışmalarına ve öğrencilerin göstereceği gayrete bağlı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan ilk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden öyle bir elin parmağı kadar değil, göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz. Bunun için öncelikle köklü bir anlayış değişikliğine ihtiyacımız bulunuyor. Bu anlayış değişikliğini sizlere bir anekdotla ifade etmek istiyorum; merhum Süheyl Ünver, hocası Akil Muhtar Özden’e ‘Biz sizin yarınız kadar olabilsek yeter.’ diyerek hürmet etmek ister. Bunu işiten hoca hiddetlenerek, ‘Sen benim yarım, senin taleben senin yarın, onun talebesi onun yarısı… Bu böyle olmaz. Sen beni geçmelisin.’ diye cevap verir. Evet, üniversitelerimizdeki her bir hocamız kendi hocasını geçecek başarılar ortaya koyacak ki hedeflerimize ulaşabilelim. Bunun için üniversite hocalarımızın ufkunun genişlemesini, azimlerinin bilenmesini sağlamalıyız. Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimizin bilinmesini istiyorum. Ama bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum ki, asıl görev, asıl sorumluluk, asıl iş,  hocalarımıza düşüyor. Üniversitelerimizdeki tüm hocalarımıza inanıyorum, güveniyorum. Mezunu olmaktan iftihar ettiğim Marmara Üniversitemizin de bu büyük atılımın öncüsü olacağını yürekten inanıyorum.”

Erdoğan, dünyada medeniyet mücadelesinde öne geçme rekabeti bulunduğunu ifade ederken, medeniyetin, uygarlık ve şehirlilik anlamları yanında doğrudan toplumların gelişmişlik düzeylerine işaret eden bir kavram olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mesala Kamus-ı Türki’de medeniyet kavramı; ilim, teknik, sanayi ve ticaretin nimetlerinden gerçek anlamda yararlanarak bolluk, rahatlık ve güvenlik içinde yaşama olarak belirtiliyor. Üzerimizde yaşadığımız coğrafya kadim Yunan, Roma, İslam ve Türk medeniyetlerinin mirasıyla zenginleşerek bugünlere gelmiştir. Biz kendi inancına ve kültürüne uygun olması şartıyla iyi olan, estetik olan, faydalı olan, hayırlı olan her değeri bünyesine katmaktan asla imtina etmeyen bir milletiz. Ülkemizde pek çok mütefekkir tarafından üzerinde düşünülmüş, tartışılmış olan medeniyet bizim mücadelemizin de merkezinde yer alıyor.” diye konuştu.

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un şarklılık ve garplılık konusunu “Memleketimizde iki sınıf halk görüyoruz: Ne varsa Şark’ta vardır, Garb’a doğru açılan pencereleri kapamalıyız.’ diyenler. ‘Ne varsa Garp’ta vardır. Harim-i ailemizi bile Garplılara açık bulundurmalıyız.’ iddiasına kadar varanlar. Bana öyle geliyor ki, ne varsa Şark’ta vardır diyenler, yalnız Garb’ı değil, Şark’ı da bilmiyorlar, nitekim ne varsa Garp’ta vardır davasını ileri sürenler, yalnız Şark’ı değil Garb’ı da tanımıyorlar.” şeklinde değerlendirdiğini aktardı.

Hayata tek bir medeniyet, yani sadece Batı medeniyeti penceresinden bakanlar için söz konusu yaklaşımın anlamsız olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Nitekim ülkemizde Batılılaşmak, Batı medeniyetine dahil olabilmek için dinimizi değiştirmemiz gerektiğine dair tartışmaların bile yapıldığı dönemler olmuştur. Milletin inancı, milletimizin kadim değerleri bazı çevreler tarafından medeniyet yolunda en büyük engel olarak görülmüştür. Halbuki bu coğrafya inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her değeri, her birikimi kucaklama kültürüne sahiptir. Esasen dinimizde bize öğrenilmesi farz olan ilmin bir rivayete göre Çin, bir rivayete göre Sin’de bile olsa aranması ve alınması gerektiğini öğütlüyor. Tabii ki buradaki Çin, bugünkü bir ülkeyi değil, dönemin şartlarına göre dünyanın en uzak bölgesini ifade ediyor. Yine ilmin Müslüman’ın yitik malı olduğu ve nerede bulunursa alınması gerektiği tavsiye ediliyor. Hayrın ilim ve hikmette olduğuna inanan insanlar olarak bu tavsiyeler bizim rehberimiz olmalıdır.”

“İLİM PINARLARININ NİYE GÜRÜL GÜRÜL AKMADIĞININ MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ”

İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıların sebebi İslam olmadığı gibi Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlerin de millete ve kültüre mal edilemeyeceğini belirten Erdoğan, “Başımıza gelenlerin nedeni, son birkaç asırdır medeniyet ufkunu yitirmiş, öz güvenini kaybetmiş, Batı karşısında ezik, kendi kültürüne karşı nobran, kendisi üretmek yerine kopyalamayı bilim diye yutturmuş bir zihniyetin üzerimize karabasan gibi çökmüş olmasıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 6. Din Şurası Kapanış Programı’ndaki konuşmasında meselenin dini boyutu üzerinde durduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Şimdi de üniversitemizin en önemli temsilcisi olduğu, ilim pınarlarının niye gürül gürül akmadığının muhasebesini yapıyoruz. Aynı tartışmayı sanayiden teknolojiye kadar her alanda sürdürmek mümkündür. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, ‘Biz savaşı öldüğümüz zaman değil, düşmanlarımıza benzediğimiz zaman kaybederiz.’ derken, asıl medeniyet telakkimizi anlatıyordu. Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına benzemeyi hayatımızın merkezine yerleştirdiğimiz gün, kaybetmeye başladık. Madem yitik, kaybedildiği yerde aranır, öyleyse yeniden düşünmeye, çalışmaya, üretmeye, ilim sancağını en yükseğe taşımaya hazır olmalıyız. Üniversitelerimizden beklentimiz, medeniyet davamızı, her türlü ön yargıdan arınmış olarak insanlığın tüm birikimini kullanarak güçlendirmeleri, yükseltmeleri ve yüceltmeleridir. Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil, bizatihi bilginin membaı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayaliyle yaşıyoruz. İnşallah bu hayali gerçeğe dönüştüreceğimiz günlerin de yakın olduğuna inanıyorum.”

Erdoğan, “Marmara Üniversitesinin fiziki mekan olarak inşa edileceği, temelini atacağımız bu mekan, gerçekten ismiyle müsemma Marmara Denizi’ne nazır ve kendi mimari üslubumuzla inşa edilecek olan bu eser hakikaten sadece ülkemizin değil, dünyanın da müstesna eserlerinden bir tanesi olacak.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ KENDİ GÜCÜ VE İNANCIYLA YOLUNA DEVAM EDEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRDİK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından bilim alanının yanı sıra her konuda çok farklı bir kulvara girdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Milletimiz bu değişimi, kendi hayatında da bizzat görüyor. Ülkemizi eskiden beri takip eden yabancılar da bu değişimin Türkiye’yi nereden nereye taşıdığını her fırsatta ifade ediyor. Her ne kadar içeriden birileri sürekli kriz tellallığı yapsa, dışarıdan birileri de ülkemizin tökezlemesini beklese de hamdolsun hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Bu süreçte artık tehdit kriterlerimiz de değişti. Geçmişte ülkemiz için çok büyük kriz, sıkıntı, sorun kaynağı olan nice mesele artık rutin gündemin bir parçası olmanın ötesine geçemiyor. Yaşadığımız her tecrübe, ülkemizin önündeki bir engeli daha aşacak formüller geliştirip hayata geçirmemize vesile oluyor. Engellere takılıp kalmak yerine onları bertaraf edecek bir anlayışı ve iradeyi her alanda yerleştirdik. Kazandığımız her başarı, bir sonraki hedefe ulaşma kararlılığımızı daha da perçinliyor. Artık kendisine güvenen, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları bozan bir Türkiye var. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geldiğimiz bu seviye, bizden sonraki nesiller için yeni başlangıç noktası olacak. Biz Türkiye’yi 230 milyar dolar milli gelirden, 36 milyar dolar ihracattan, eğitimiyle sağlığıyla ulaştırmasıyla enerjisiyle ticaretiyle adeta tel tel dökülen bir yerden aldık.”

“TÜRKİYE, DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ”

Türkiye’nin, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Arnavutluk’ta deprem oldu. Arnavutluk’a, inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ olarak en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak inşa etmiş olacağız. İşte bu medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyettir. Türk kardeşleri Arnavut kardeşlerine 500 konutu inşa edecek. Bir ayrım var mı? Yok. Bizim kardeşlik hukukumuz var. Birilerini beklemeyeceğiz. Konutlarımızın inşaatlarını bir an önce yapacak ve kısa zamanda kış mevsiminde zorda kalanlara, darda kalanlara, yardım elimizi uzatacağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal’in “Sana senden gelir bir işte dad lazımsa/Zaferden ümidin kes gayriden imdad lazımsa/Yüksel ki yerin bu yer değildir/Dünyaya gelmek hüner değildir/Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır/Hükmü ati ne fakirin ne de şeyhin şahındır.” beyitlerini alıntılayarak, “Biz Türkiye’yi gayrıdan ümit beklemek yerine kendi gücü ve inancıyla yoluna devam eden bir ülke haline getirdik. Şayet bu büyük değişimi gerçekleştirememiş olsaydık, ne demokrasimizi güçlendirebilirdik ne ekonomik saldırılar karşısında bu denli direnç gösterebilirdik ne de sınırlarımıza dayanan teröristlerin başını ezebilirdik.” diye konuştu.

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil