Ana Sayfa Türkiye 10 Aralık 2019 3145 Görüntüleme

1. TKDK ve AFYONKARAHISAR IL KOORDINATÖRLÜĞÜ

Kurumumuz, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 04 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı kanun ve 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. Kurumumuz 12 yaşında genç bir kurumdur.

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek verdiği Katılım Öncesi Mali yardım Aracı (IPA) nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında hazırlanan Programa göre faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Bu kapsamda IPARD I dönemi 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Şu anda IPARD II programı uygulanmaktadır.

1.1. IPARD Programının İlimize Katkısı:

IPARD-I kapsamında ilimizde 389 proje hayata geçmiştir. Bu projelerin yatırım tutarı yaklaşık 265 milyon Lira olup; yaklaşık 134 milyon Lira’lık kısmı Kurumumuzca yatırımcılara hibe ödemesi olarak yapılmıştır.

2016 yılı sonu itibariyle IPARD I tamamlanarak IPARD II Dönemine geçilmiştir.

TKDK’ya ilgi her geçen gün artarak devam etmekte. Bunu aldığımız projelerden kolaylıkla anlayabiliyoruz. 2017 yılı başından bu yana IPARD II programını uyguluyoruz. Bu kapsamda 8 adet Başvuru çağrı ilanına çıktık.

· İlk 3 çağrı projelerin incelemeleri tamamlanarak kabul edilen 199 proje sahibiyle yaklaşık 173 milyon Lira yatırıma karşılık yaklaşık 123 milyon Lira hibe ödenmesine yönelik sözleşmeler imzalanarak yatırımlar başlamıştır. Yatırımların bir kısmı tamamlandı tamamlanan projelere 60 milyon Liradan fazla ödeme gerçekleştirilmiştir. Diğer projeler devam etmektedir.

· IPARD II 5. Başvuru Çağrısında (Hayvancılık ve işleme pazarlama sektörlerinde) toplam 38 proje kabulü yapılmıştır. Bu dönemde yaklaşık 104 milyon Lira yatırım yaklaşık 45 milyon Lira destek talebi yapılmıştır. Bu çağrıdan 9,5 Milyon TL yatırım tutarı olan 5 projenin değerlendirmesi tamamlandı geriye kalanların değerlendirmeleri ise devam ediyor.

· IPARD II 6. Başvuru Çağrısında toplam 92 proje başvuru alındı. Toplam yatırım miktarı 63,9 Milyon TL, bu projeler için hibe talebi ise 33,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

· IPARD II 8. Başvuru Çağrı İlanı ise 25 Kasım 2019 tarihinde yayınlanmıştır. İlimizde bu çağrının tanıtım faaliyetleri devam etmektedir.

· Bu gün itibariyle iki dönemde 50 süt üretim tesisi, 47 besi çiftliği, 22 kanatlı et üretim tesisi, 4 yumurta tavukçuluğu, 19 süt işleme tesisi, 6 süt toplama merkezi, 24 kırmızı et işleme tesisi, 2 kanatlı et işleme tesisi, 10 meyve – sebze işleme, soğuk hava deposu, 337 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 11 arıcılık projesi, 15 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler projesi, 32 kırsal turizm tesisi, 3 yenilenebilir enerji tesisi ilimize kazandırılmıştır.

· Bu 588 projeye yaklaşık 438,5 milyon Lira yatırım yaklaşık 257 milyon Lira destek verilmiştir/verilmektedir. İncelenen diğer projeleri ile birlikte 500 milyon Lirayı geçen bir yatırım ilimize kazandırılmış olacaktır.

İlimizde Avrupa Birliği hibeleriyle AB standartlarında süt ve et üreten hayvancılık tesisleri, süt, et işleme tesisleri, meyve sebze depolama tesisleri, kırsal turizm tesisleri, mermer atölyeleri gibi pek çok sayıda işletme kuruldu.

Tamamlanan projeler ile ilimizde örnek işletmeler kazandırılarak farkındalık oluşturulmuştur. Ayrıca kurulan işleme tesisleri ile kaliteli gıda üretimi ve gıda güvenliği anlamında da ilimiz için büyük önem arz etmektedir.

İlimizde doğrudan veya dolaylı olarak 2.976 kişiye istihdam sağlanmıştır.

2- IPARD II 8. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Kurumumuz 25 Kasım 2019 tarihinde,“ Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ” tedbirlerine yönelik olarak IPARD II – 8. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu kapsamda makine-ekipman (frigorifik araç, süt tankeri vb araçlar dahil), hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

2.1. Desteklenen Sektörler ve Bütçesi:

2.2. Başvuru Tarihleri:

TEDBİR ADI SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANI (%) TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (TL)

Tarım ve

Balıkçılık

Ürünlerinin

İşlenmesi ve

Pazarlanması

ile İlgili Fiziki

Varlıklara

Yönelik

Yatırımlar

(103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 40-50 320.000.000 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 02 Ocak 2020 – 31 Ocak 2020

2.3. Yatırım Süreleri:

8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- IPARD II PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Program gereği projelere destekleriniz yatırım sonrası hibe ödemesi şeklinde yapılmaktadır. Yatırımcı sözleşemeye uduğu sürece herhangi bir geri ödeme söz konusu değildir.

Hibe miktarları IPARD programında belirtilen sektörlere (yatırım alanı) göre değişmektedir. Hayvancılık projlerinde % 40-70 arası değişen oranlarda, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi projelerinde % 40-50 oranında, kırsal alanda yapılan diğer projelerde ise % 55 oranında yapılmaktadır.

Hibe ödemeleri Kurumumuzca uygun bulunan projelerin yatırımlarını tamamlanmasına müteakip yaklaşık 4-5 ay sonra yapılmaktadır.

3.1. Üreticileri tam olarak bilgilendirmek adına desteklediğiniz sektörleri biraz daha detaylandırabilir misiniz?

v 101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

1- Süt Üretimi 2- Kırmızı Et Üretimi

· Süt İneği · Sığır

· Süt Veren Manda · Manda

· Süt Veren Koyun · Koyun

· Süt Veren Keçi · Keçi

3- Kanatlı Eti Üretimi 4- Yumurta Üretimi

· Broyler · Yumurta Tavukçuluğu

· Hindi

· Kaz

v Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

· Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

· Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

· Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

· Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

· Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

v 302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme

1- Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

· Tıbbi ve aromatik bitkiler

· Süs bitkileri ve çiçek soğanı

· Mantar ve misel

· Fide, fidan

· Tıbbi ve aromatik bitki işlenmesi ve paketlenmesi

2- Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

· Bal üretimi

· Ana arı üretimi

· Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi

3- Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER

Gıda Ürünleri:

· Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve Süt İşleme (en fazla 10ton/gün işleme

kapasitesi)

· Meyve Ve Sebze İşleme (Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve

ve Sebze Suları, Konserve, sirke, közleme, salamura, ekşiler, ezme)

· Sofralık Zeytin, Zeytin Mamulleri

· Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı

· Boza

· Salep

· Bakliyat (İşleme ve Paketleme)

· Mısır Kurutma

· Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller )

· Baharatlar

· Kaya Tuzu

· Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler

· Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı

· Soslar

· Kemiksuyu

Gıda Olmayan Ürünler:

· Sabun

· Gülsuyu

· Pelet (biyo-yakıt) ve briket (biyo-yakıt)

· Prina

EL SANATLARI LİSTESİ

· Taş İşlemeciliği (Mermer vb.) · Metal İşlemeciliği · Yorgancılık

· Ağaç işleri · Kâğıt sanatları (Hattatlık,ebru, tezhip) · Seramiklerin Üretimi

· Kilimcilik · Alçı işleri/tandır yapımı · Alçı işleri/tandır yapımı

· Halıcılık · Dokumacılık · Dekoratif taş işi

· Dikiş, nakış işleri · Kumaş süslemeciliği · …

4- Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

· Konaklama

· Yeme İçme Tesisleri

· Rekreasyonel Faaliyetler

5- Su Ürünleri Yetiştiriciliği

· Su Ürünleri Tesisleri

· Lokanta (kendi ürünlerini servis edenler)

· Satış Yerleri (kendi ürünlerini servis edenler)

6- Makine Parkları

Sadece üretici örgütleri başvuru yapabilecektir

7- Yenilenebilir Enerji Yatırımları

· Güneş enerjisi · Biyo-yakıt, · Jeotermal

· Biyo-gaz · Rüzgar türbinleri · Termal Güneş Enerjisi

· Rüzgar pompaları · Biyo-kütle, · …

3.2. Proje Bavuruları:

Kurumumuz belirli dönemlerde proje kabulü için başvuru çağrı ilanına çıkmakta. Geçtiğimiz günlerde çıktığımız IPARD II 8. Başvuru Çağrı İlanı gibi. Başvuru çağrı ilanından sonra kriterlere uygun bir şekilde hazırlanan proje başvuruları bizzat yatırımcı tarafından İl Koordinatörlüğümüze yapılmaktadır.

3.3. Yatırımcılara Öneriler:

Sıralama Kriterleri Önemli:

Kurumumuza başvuruların çok fazla olması nedeniyle IPARD Sırala Kriterleri (puanlar) büyük önem arz etmekte bu kriterlerden ne kadar fazla puan alırsa projenin kabul edilme olasılığı o kadar fazla olacaktır. Başvuru sahipleri bu konuya önem versinler.

Bize Sorun:

Kurumumuza proje vermek isteyen yatırımcılara öncelikle planladıkları yatırımlarla ilgili bizden bilgi alsınlar. Yapmak istedikleri yatırım desteklenmeye uygun mu? Hangi aşamalardan geçilecek? Destek miktarları ne kadar? Bizden öğrensinler.

Bazı kişi ve firmalar tarafından telefon veya internet üzerinden gerçeği yansıtmayan bilgiler verilmekte. Hatta bazı firmalar telefondan ulaştıkları kişilere kargo ile belge göndererek yüksek kargo bedeli talebinde bulunmaktalar. Kurumumuzca hiçbir belge için para talep edilmemektedir. Bu tür yanılgılara düşülmemesi tavsiyesinde bulunuyorum.

İletişim Kanallarımız:

Yatırımcılarımız bizlere; · Kurumumuz resmi web sitesi www.tkdk.gov.tr’den,

· Telefonumuz 214 10 88 veya 444 85 35’den

· TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü Facebook sayfamızdan

· tkdkafyonkarahisar instagran hesabımızdan · TKDKafyon twitter hesabımızdan,

· Karaman Mah. Karaman İs Merkezi, A Blok Kat:2 AFYONKARAHİSAR adresimizden

Bizlere ulaşabilirler. Amacımız ilimizin bu bütçelerden azami miktarda yararlanmasıdır.

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil