Ana Sayfa İzmir, Sağlık 17 Nisan 2020 356 Görüntüleme

DEÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE SAĞLIK İŞÇİLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI GASP EDİLİYOR

Tüm Dünyada ve Ülkemizde de sağlık çalışanları PANDEMİ ile SAVAŞIRKEN ve ülkemizdeki kimi Üniversite Hastaneleri bu anlamda Sağlık Bakanlığının açıkladığı adaletsiz ek ödemelerde ki işçi-memur ayrımına eşitlik getirmek amacıyla sağlık İşçilerine ödenek ayırırken Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ne yazık ki Sağlık İşçilerinin kazanılmış haklarını gasp ederek cevap vermekte!

11.05.2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanlığı tarafından sendikamız Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda çalışan üyelerinin görev tanımında olmayanişler ile ilgili çalışma koşullarını belirleyen bir protokol imzalanmış ve protokolde,

“1- Yoğun Bakım ve Acil Servislerde görev yapan sorumlu hemşirenin uygun gördüğü sayıdaki personelle hemşire gözetiminde ve sorumluluğunda hastanın alt temizliğini yapar.

2- Yoğun Bakım ve Acil Serviste bulunan hastane Personeline kanunun uygun gördüğü şekilde ve saatte hasta bakım eğitimi verilecektir. Belge alan ilgili hastane Personeli en az 3 yıl Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda çalışmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

3- Yoğun Bakım ve Acil Serviste bulunan bu personeller kanunun uygun gördüğü en üst saate kadar mesai ücreti verilecektir.

4- Bu koşullarda çalışmayı kabul etmeyen 4/D Hastane personelleri , diğer servis ve kliniklerden bu koşulları kabul edenlerle yer değişikliği yapabilecektir.

5- Tüm bu koşullar altında 11/05/2019 tarihinden itibaren çalışmalar aksatmadan başlatılacaktır” maddeleri imza altına alınmış ve protokole istinaden Yoğun Bakım ve Acil Serviste çalışan sendikamız üyesi işçi

arkadaşlarımız ilgili tarihten itibaren protokol maddelerine harfiyen uymuşlardır.

Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, imzalanan protokolün “Yoğun Bakım ve Acil Serviste bulunan bu personeller kanunun uygun gördüğü en üst saate kadar mesai ücreti verilecektir.” şeklindeki 3. Maddesinde kayıt altına alınan işçilerin ücretlerini belirleyen maddesine son bir aydır riayet etmemiş üye işçilere bu ücretlerin ödenmemesi konusunda ısrarına devam etmiştir. Bahsi geçen 3. Madde ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ile defalarca kez görüşmemize rağmen işçilerimizin ücretleri geçen ay itibari ile kesilmiş ve işçilerimizin mağduriyetleri söz konusu olmuştur.

Yukarıda sıraladığımız ve Hastane Yönetimi ile imza altına aldığımız protokolden, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinin tek taraflı vazgeçme hakkının olmadığını bilmeli ve sendikamız yöneticilerini tehdit ederek kazanılmış haklarımızdan vazgeçeceğimizin düşünülmesi, hem üyelerimiz hemde sendikamız adına asla taviz veremeyeceğimiz bir durumdur. Aksine bu tür davranışların çalışan motivasyonu açısından olumsuz bir durum teşkil etmesi ve Hastane Yönetimi tarafından alınan bu kararın bizleri kanuni yollar aramaktan ve tüm üyelerimizin emek mücadelesindeki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızdan Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şubesi olarak üye işçilerimizin hakkı olanı alana kadar mücadelemize devam edeceğimizi

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil